Thư mời tham dự chương trình Kết nối Kinh doanh

Thư mời tham dự chương trình Kết nối Kinh doanh

BNI Apollo Chapter – Ngày 14/10/2020 Trận trọng kính mời Quý Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp cùng tham gia vào chương trình Ngày hội Kết nối Kinh doanh, được tổ chức bởi BNI Apollo Chapter.Chương trình là cơ hội để các doanh nghiệp có thể kết nối và trao đổi các cơ hội...